jméno titul člp barva výška
cm
výstavní
ocenění
/bonitace
ZH
cena
otec matka
CACT 4335 jelení červeň 37 CAJC
V 367b.
I.cena Falko od Soví Hory
Arrisa od Třech topolů
  4303 černá s
pálením
34 velmi dobrá
VD 354b.
I.cena Edy ze Staňků
Flora
Sušianska dolina
  4003 jelení červeň 35 výborná
V 387b.
I.cena
Arty od Červeného kopce
Dora z Údražské aleje
DIV. 3986 černá s
pálením
37 VD
V 387b.
II.cena Gero vom Jufn
Rendy Kančí ráj
  3892 jelení červeň 36 výborná II.cena
Princ z Hruna
Era Světlá výška
Dixi od Třech topolů   4679 jelení červeň 35 Výborná
V 381b.
I. cena Got Majerka Cita od Třech topolů
  3835 jelení červeň 34 velmi dobrá
VD 382b.
II.cena
Prinz z Hruna
Poly z Mačovic
  4034 jelení červeň 35,5 výborná
V 365b.
II.cena Princ z Hruna
Poly z Mačovic
  4097 jelení červeň 36 CAC
V 383b.
I.cena Got Majerka
Era Světlá výška
  3871 jelení červeň 37 CAC
V 381b.
II.cena Vuk z Liščích
hřbetů
Cina Majerka
DIV. 4607 jelení červeň 37 výborná
V 380b.
I.cena Astor
Anica
  3969 černá s
pálením
37 výborná
VD 370b.
I.cena
Trap z Hakamilu
Bessi od Rakovce
  4410 tmavá
jelení červeň
35 výborná
V 386b.
I.cena
Lord z Údolí Rožnova
Axa Blankin dvor
  4210 jelení červeň 35 Res. CAC
VD 363b.
I.cena
Lord z Údolí Rožnova
Asta z Wainberka
  4163 jelení červeň 36 výborná
V 376b.
I.cena Trap z Hakamilu
Dora
Vltavské údolí
Res.
CACT.
4209 jelení červeň 37 velmi dobrá
V 393b.
I.cena Lord z Údolí
Rožnova
Asta z Wainberka
Anica   4605 jelení červeň 39
VD 370b.
  Astor Greta iz Treglave
DIV.
Res. CACT
4431 jelení červeň 37 výborná
V 380b.
I.cena Aron
Bela
  4313 jelení červeň 35 výborná
V 374b.
I.cena Cliff vom Waldgut
Gira Majerka
CACT 4302 jelení červeň 38 velmi dobrá
VD 355b.
I.cena Bad Kančí ráj
Cera spod
Štramberské trúby
CACIT 4453 jelení červeň 37 výborná I.cena Milo
Almira
  4366 černá s pálením 37 výborná
V 387b.
I.cena Hubert od Boukalu
Cera Kančí ráj
  4426 jelení červeň 34 výborná
VD 357b.
I.cena Kato vom Wolfgangtal
Bixa z Kamencov
  4626 jelení červeň 37 velmi dobrá
V 388b.
I.cena Kato vom Wolfgangtal
Bixa z Kamencov
Freny od Rakovce   4380 černá s pálením 38 velmi dobrá
VD 367b.
I.cena Lord z Údolí Rožnova
Bela od Rakovce
Kalina   5125 černá s pálením 37 velmi dobrá VD 351b. I.cena Car Lora
Besy Podhorská dolina   4446 jelení červeň 36 res. CAC
V 392b.
I.cena Cliff vom Waldgut Dorka ze Staňků
Fergie z Tisové   4498 jelení červeň 38 Velmi dobrá
V 369b.
I.cena Cliff vom Waldgut Gira Majerka
Cita z Dalešických lesů   4526 jelení červeň 37 Velmi dobrá
V 371b.
I.cena Hall Světlá výška Anny z Dalešických lesů