Zápisy z konferencí klubu

 

14.1.2017 - Jiřice   3.3.3018 - Jiřice pdf button

 

Zápisy ze schůzí výboru

 

13.1.2017 - Jiřice    05.05.2017, 6.5.2017 - Bohdaneč pdf button  2.3.2018 - Jiřice pdf button

  

Zápisy z oblastních schůzí

 

 13.5.2017 - oblast č. 1 pdf button  24.3.2018 - oblast č.4 pdf button 12.5.2018 - oblast č. 1 pdf button

 

02.06.2018 - oblast č.7 pdf button 

Kárná komise

 

22.5.2018 - Zveřejnění kárného řízení pdf button

17.3.2018 - Usnesení pdf button

 

Ostatní informace

Informace o NCL u brak  

Pokyny - návod pro všechny platby v klubu   

 Ceník ČKCHABJ - 2016 

Nová směrnice a propozice pro zadávání pracovních titulů CACT, CACIT   směrnice   propozice

Změna Výstavního řádu ČMKU od 1.1.2014 

Náplň funkcí v ČKCHABJ

Postoj německého Svazu k výcviku a zkoušek lovecky upotřebitelných psů na černou zvěř 

Chovatelské cíle stanovené v roce 2007

Smlouva o poskytování služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ČKCHABJ - 2010


Nová adresa ČMKJ, která vede naši plemennou knihu je ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 142 00 Praha 4-Chodov

 

Klubové ročenky

 

Ročenka 2005
Ročenka 2006
Ročenka 2007
Ročenka 2008
Ročenka 2009
Ročenka 2010
Ročenka 2011
Ročenka 2012
Ročenka 2013 
Ročenka 2014 
Ročenka 2015
Ročenka 2016
 
Ročenka 2017 
Ročenka 2018 

 


Vakcinace proti vzteklině - informace ze dne 26.1.2010

Proti vzteklině se nemusí vakcinovat každý rok. Na základě ustanovení novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny. Jde o to, že dosud bylo povinné bez ohledu na použitou vakcínu každoročně psy, kočky a fretky přeočkovávat. Vzhledem tomu, že na trhu jsou vakcíny od různých výrobců, kteří zaručují imunitu delší než jeden rok, bere tuto skutečnost na vědomí i současná schválená novela veterinárního zákona. Ze současných 19 vakcín, které jsou na trhu zaručuje dvanáctiměsíční imunitu celkem 16, z toho dvě i dvouletou, dále jedna šestiměsíční a dvě tříletou imunitu. V případě potvrzení vakcinace proti vzteklině uvedeného v pase je třeba dbát na uvedení imunity a dodržení uvedeného data, aby cestující do ciziny neměli v zahraničí problémy. Všem krajským veterinárním správám a Komoře veterinárních lékařů nyní Státní veterinární správa ČR zasílá seznam schválených vakcín s uvedením doby imunity. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR.

!!! POZOR !!!
Všechna štěňata narozená po 3.7.2011, které chce jejich chovatel nebo majitel vyvézt do EU, musí být k tetování ještě očipovana. Platí to i pro dospělé psy, pokud je prodáte do EU a jejich tetování není čitelné. Nadále platí, že štěňata, která zůstanou v ČR, se pouze tetují.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V zemích  bývalé Jugoslavie a to hlavně v přímořských oblastech komáři roznáší krevního parazita, jehož larvální stadia napadají srdce. Proto pokud se tam někdo z Vás chystá jet lovit nebo vzít s sebou braku na dovolenou, doporučuji pro jistotu po návratu odčervit prostředkem MILBEMAX 
Lenka Močubová Martinková

Zahraniční www stránky

 
              Slovensko                                 Rakousko                                Itálie


                  Itálie                                      Německo                                  Polsko

Zpřízněné www stránky

 

 
    alpejskiegoncze.cb            Ch.S. z Údolí Rožnova