Řády a směrnice ČKCHABJ z.s.

 

Stanovy ČKCHABJ open pdf


Provozní řád open pdf


Volební řád open pdf Příloha volebního řádu open pdf


Finanční směrnice open pdf


Kárný řád open pdf


Prohlášení o ochraně osobních údajůopen pdf


Chovatelská a zápisní směrnice ČKCHABJ open pdf  


Bonitace řád open pdf


  

Ostatní předpisy

  

Chovatelský a zápisní řád kynologické unie open pdf


Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů open pdf


Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu open pdf


Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů open pdf


Mezinárodní barvářské zkoušky alpského brakýře jezevčíkovitého open pdf


Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů open pdf