Vytisknout
Zobrazení: 4341

Informace k volbám do orgánů klubu ve volebním roce 2019

Konference klubu na svém jednání dne 2.2.2019 projednala průběh voleb a vylosovala dle volebního řádu ČKCHABJ, § 5 odst. 1 a 2 volební komisi ve složení:

Oblast č. 1 – Petr Komárek

Oblast č. 7 – Martin Křižák

Oblast č. 10 – Branislav Oravec – zvolen předsedou volební komise

  1. právo volit a být volen

toto právo je zakotveno ve stanovách klubu v čl. II, odst. 5a.

  1. kandidátka do výboru klubu

Návrh kandidátů přijímá a zpracovává předseda volební komise, který ve spolupráci se stávajícím výborem klubu sestaví oficiální kandidátku do funkcí ve výboru klubu a volených komisí v termínech stanovených VŘ a konferencí klubu.

Pokud by přesto tato kolizní situace nastala, platí návrh, který splňuje podmínky kandidatury dané VŘ a byl předsedovi volební komise doručen dříve.

 

  1. Volba vedoucího oblasti

Volba vedoucího oblasti se řídí § 3 VŘ. Pro zachování regulérnosti volebního modelu FPTP je i na tuto funkci nutné navrhnout nim. 2 kandidáty.

  1. volba komisí

Volba revizní a kárné komise se řídí § 4 VŘ.

  1. termíny

 

  1. platnost hlasovacího lístku

 

  1. odpovědnost

ve spolupráci s předsedou volební komise za správnost a včasné doručení volebních lístků (kandidátek) vedoucím oblastí a zveřejnění na klubových stránkách. Případné doplnění návrhu kandidátů dle §2 odst. 6 a v dohodnutém termínu zaslání předsedovi volební komise.

odpovídají za proces zvolení oblastní volební komise (VO může být členem této komise), která pak přebírá průběh voleb na oblastní volební schůzi.

Odpovídá za evidenci členů oblasti v den volební schůze, zajištění hlasovacích lístků a ostatních tiskovin nutných k průběhu voleb a jejich předání oblastní volební komisi. Doručení zapečetěné urny volební komisi v termínu daném VŘ.

Odpovídá za počet vhozených volebních lístků do zapečetěné urny, který musí souhlasit s doloženou prezenční listinou voličů.

Za doložené plné moci v případě hlasování touto formou

Řádnou prezenční listinou voličů

Řádně vyplněnou přílohou VŘ

Plné moci, prezenční listina a zápis o průběhu voleb musí být součástí zapečetěné urny doručené volební komisi.

Za řádné zapečetění volební urny s vnějším čitelným označením oblasti

Příjem a evidence doručených návrhů kandidátů

Kontrola údajů přijatých návrhů

Sestavení volebního lístku

Kontrola zapečetěných uren

Kontrola počtu hlasovacích lístků s počtem voličů, platnost hlasovacích lístků

Soulad prezenčních listin z uren s evidencí od ekonoma klubu

Správnost vyplnění doručených zápisů

Vyhlášení výsledků voleb v souladu termíny VŘ

 

 11.12.2019 - Výsledky voleb do orgánů klubu

Volební komise ve složení Bronislav Oravec, Petr Komárek a Martin Křižák se sešla dne 11.12.2019 a provedla sčítání volebních lístků v jednotlivých oblastech s následujícím výsledkem:

Předseda: Ing. Aleš Doležal
Jednatel Ing. Lukáš Vodnárek
Poradce chovu Milan Černý
Ekonom Ing. Petra Hanzlíková
Výcvikář Zdeněk Jandl
Vedoucí redakční rady Ing. Kamil Holý Ph.D.
Členka výboru Magdalena Vodnárková
Revizní komise Vlastimil Baštýř 
  Mgr. Jiří Brož
  Martin Šeba
Kárná komise Petr Komárek
  MVDr. Lenka Martinková
  Lubomír Volek

Zápis z jednání volební komise pdf button

Potvrzení výsledků volebpdf button


 11.12.2019 - Výsledky voleb vedoucích oblastí

Oblast č. 1 Petr Komárek
Oblast č. 2 Michal Kraus
Oblast č. 3 Břetislav Blinka
Oblast č. 4 Miroslav Mackovčin
Oblast č. 5 Ing. Pavel Havran
Oblast č. 6 Kateřina Rajglová
Oblast č. 7 Martin Křižák
Oblast č. 8 Kateřina Nováková
Oblast č. 9 Petra Pokorná
Oblast č. 10 Branislav Oravec

 

Informace k volbám

Postup při volbách na oblastních schůzích open pdf

Příloha volebního řádu open pdf

Prohlášení kandidáta 

Plná moc 

Volební lístek 

Náplň funkcí v ČKCHABJ 

 

Kandidáti

Seznam kandidátů 

Oblast č. 4 

Martin Rajgl 

Aleš Doležal 

 

Termíny volebních schůzí

Oblast č. 1 - 11.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 1 

Oblast č. 2 - 12.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 2 

Oblast č. 3 - 2.11.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 3 

Oblast č. 4 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 4 

Oblast č. 5 - 10.11.2019

Oblast č. 6 - 29.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 6 

Oblast č. 7 - 8.9.2019   - Zápis ze schůze oblast č. 7 

Oblast č. 8 - 11.10.2019

Oblast č. 9 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 9 

Oblast č. 10 - 28.9.2019